Klachtenreglement communicatieschool.nl

Doel en verantwoordelijkheid

 1. Wij ondersteunen mensen bij het ontwikkelen en aanleren van communicatiebewustzijn en handvatten, gebaseerd op Geweldloze Communicatie. Hierbij worden de volgende onderdelen behandeld:
  + Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gevoelens en de daaronder liggende behoeften.
  + Helder en concreet verwoorden van wensen en verzoeken
  + Met nieuwsgierigheid luisteren naar de betekenis van de boodschap van de ander.
 2. Het resultaat is nooit te voorspellen en mede afhankelijk van ieders eigen inspanningen.
 3. Wij streven altijd naar tevreden deelnemers.

Tevredenheid
Wij stellen het op prijs als je een eventuele klachten direct aan ons worden gemeld. Wij nemen alle feedback serieus en zullen naar een passende oplossing zoeken.

 1. Ook als de rekening betaald wordt door een andere opdrachtgever, onze indirecte klant, willen wij graag dat je jouw eventuele ontevredenheid en klacht met ons deelt.
 2. Aan het eind van een cursus vragen we jou middels een evaluatieformulier naar je beleving van en mening over de cursus.

Schriftelijke klachten

 1. ls je een schriftelijke klacht indient, ontvang je binnen twee weken bericht van de ontvangst. Hierin laten wij weten:
  •  Hoe wij de klacht in behandeling nemen
  •  Op welke termijn wij dit hopen te hebben afgerond
 2. Wij streven ernaar elke klacht binnen zes weken tot tevredenheid af te handelen. Wij zullen je schriftelijk vragen of de klacht naar tevredenheid is afgehandeld. Uiteraard ben je vrij om met je klachten naar buiten te treden; Wij hopen dat daar geen aanleiding toe zal zijn.
 3. Als wij besluiten de klacht niet in behandeling te nemen ontvang je daarvan binnen een week bericht, met motivatie.
 4. Aan de hand van de ernst van de klacht, de aanwijsbare oorzaak en de verantwoordelijkheid doen wij een aanbod. Dit kan zijn dat er correctie, genoegdoening en/of een vervangende dienst aangeboden wordt.
 5. Wij doen dit aanbod binnen 2 weken na ontvangst van de klacht. Deze termijn kan, als daar aantoonbare redenen voor zijn, worden verlengd, mits je vóór het verstrijken van de termijn schriftelijk daarover bent geïnformeerd.
 6. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met instemming wordt de klacht aan derden gemeld.
 7. Schriftelijk ingediende klachten worden vijf jaar bewaard, vervolgens vernietigd.

Mediation

 1. Wanneer we niet tot overeenstemming komen zal deze klacht doorgegeven worden aan mediator Hester Macrander. Zij is gespecialiseerd in mediation en Geweldloze Communicatie.
 2. De uitkomst van de mediation is bindend, dat wil zeggen dat wij verplicht zijn het advies op te volgen.
 3. Bij de mediator ingediende klachten worden vijf jaar bewaard en vervolgens vernietigd.

Communicatieschool.nl, mei 2023